Opis do planu zabytków Aleksandrowa:1. Stanowisko archeologiczne ze środkowej epoki kamienia w pobliżu Rezerwatu Torfowiskowego Rąbień

(sprzed około 8 000 lat)

2. Remiza i pomnik Ochotniczej Straży Pożarnej (już nie istnieje)

3. Kościół katolicki pod wezwaniem św. Rafała i Michała Archaniołów (1816/1995) z pomnikiem Jana Pawła II

4. Odbudowany budynek dawnych Jatek Miejskich (ok 1825/1998) z pomnikiem Martyrologii i Walki Narodu Polskiego

5. Klasycystyczny ratusz miejski (1824)

6. Park miejski założony w XIX wieku (1824) z popiersiem Tadeusza Kościuszki z 1964 r. w miejscu pomnika

z lat 1917-1939

7. Kościół ewangelicko - augsburski (1828)

8. Dawny dom pastora, połączony z kościołem (1848)

9. Dawny kompleks fabryczno - mieszkalny Greilichów (1893)

10. Dawny dwór cadyków, obecnie internat liceum (1935)

11. Prawdopodobne miejsce urodzenia łódzkiego fabrykanta Izraela Kalmanowicza Poznańskiego (25 sierpnia 1833 r.)

12. Cmentarz
żydowski, tzw. kirkut, miejsce pochówku sławnych cadyków chasydzkich z rodziny Danziger

13. Tablica pamiątkowa w miejscu zamieszkania św. Siostry Faustyny Heleny Kowalskiej (1921-1922)

14. Dawna Plebania przy kościele św. Rafała (1 poł. XIX w.)

15. Dawny kompleks fabryczno - mieszkalny Sztillerów (1908)

16. Neogotycka brama cmentarza ewangelickiego (lata 30. XX wieku)

17. Najstarszy nagrobek na cmentarzu aleksandrowskim - pierwszego pastora ewangelickiego Fryderyka Jerzego Tuve (zmarłego w 1830 roku)