NAJSTARSZE WSIE NA TERENIE OBECNEJ GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
OBECNA NAZWA WSI ŚREDNIOWIECZNA NAZWA WSI* PIERWSZA WZMIANKA O NIEJ W ŹRÓDŁACH PISANYCH PRAWDOPODOBNY CZAS POWSTANIA WSI LOKACJA NA PRAWIE NIEMIECKIM PRZYNALEŻNOŚĆ PARAFIALNA                                                                                      W XVI W. RODZAJ WŁASNOŚCI W XVI W.
Bełdów Bełdowo 1386 r. przed 1138 r. nie wieś parafialna szlachecka
Brużyca Wielka Bruzica Wielka 1386 r. przed 1138 r. nie parafia Zgierz szlachecka
Brużyczka Mała Bruzica Mała 1424 r. początek XIV w. nie parafia Zgierz kościelna
Chrośno Sobieńska Wola ? 1432 r. koniec XIV w. tak, przed 1576 r. parafia Bełdów kościelna
Nakielnica Nakielnica 1429 r. początek XV w. tak, w 1555 r. jako miasto** parafia Zgierz kościelna
Prawęcice Prawęcice 1318 r. przed 1138 r. tak, przed 1343 r. parafia Bełdów kościelna
Rąbień Rąbienie 1399 r. przełom XI i XII w. tak, przed 1404 r. parafia Kazimierz szlachecka
Ruda Bugaj Ruda 1444 r. 2 połowa XIV w. nie parafia Zgierz szlachecka
Sanie Sany 1576 r. XV w. nie parafia Bełdów szlachecka
Sobień Sobień, Rusinowice ? 1388 lub 1364 r. 2 połowa XIV w. tak, przed 1390 r. parafia Bełdów kościelna
Wierzbno Wierzbna 1444 r. koniec XIV w. nie parafia Zgierz szlachecka
Wola Grzymkowa Grzymkowa Wola 1415 r. koniec XIV w. nie parafia Kazimierz szlachecka
Zgniłe Błoto Zgniłe Błoto 1389 r. przed 1138 r. nie parafia Bełdów szlachecka
Krasnodęby, Ciężków lub Adamów ? Żakowiec 1511-1523 r. XV w. nie parafia Bełdów szlachecka
* według autorów Atlasu Historycznego PAN ** lokacja ta się nie powiodła i Nakielnica po 1555 r. pozostała nadal wsią ? oznacza identyfikację hipotetyczną