Okolice Aleksandrowa na Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch-Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdistrict F. Engelhardta, wydanej w Berlinie w latach 1835–1863. Skala 1:325 000

okolicealeksandrowanakartevonostpreussennebstpreussischlitthauenundwestpreussennebstdemnetzdistrictfengelhardtawydanejwberliniewlatach18351863skala1325000.jpg

Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, sygn. K 20720, arkusz XVI

Photo album created with Web Album Generator