"Historia magistra vitae" - CiceroHerb Aleksandrowa Łódzkiego

Aleksandrowskie domy tkaczy z XIX w.

Z dziejów Aleksandrowa Łódzkiego - materiały

Znajdziecie tu różne materiały dydaktyczne, przydatne w edukacji regionalnej. Stronę tę polecam zwłaszcza nauczycielom i uczniom rodem z Aleksandrowa.

  • Kalendarium historii Aleksandrowa. Ważniejsze wydarzenia z dziejów miasta i najbliższych okolic, od początków aż po czasy współczesne. Zestawienie to, przygotowane przez Marzenę Wlazłowicz-Pietras, stało się podstawą hasła historia Aleksandrowa na Wikipedii.  (przeczytaj)

  • Miasto trzech narodów. Z dziejów Aleksandrowa Łódzkiego. Referat przygotowany przez Beatę Szperlik.  (przeczytaj)

  • Przynależność administracyjno - terytorialna Aleksandrowa Łódzkiego do końca XX w.. Referat przygotowany przez Jakuba Lutosławskiego.  (przeczytaj)

  • Aleksandrów na tle Regionu Łódzkiego. Prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie pod kierunkiem M. Wlazłowicz-Pietras.  (zobacz)

  • Pomniki sławnych Polaków w Aleksandrowie. Praca przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie pod kierunkiem J. Ogińskiej.  (zobacz)

  • Najstarsze wsie okolic Aleksandrowa. Tabela prezentująca osadnictwo wiejskie obecnej gminy Aleksandrów do XVI wieku. (zobacz)

  • Dworki szlacheckie okolic Aleksandrowa. Tabela prezentująca historię i architekturę polskich dworów szlacheckich w Bełdowie, Nakielnicy, Woli Grzymkowej oraz Zgniłym Błocie. (zobacz)

  • Ludność Aleksandrowa w XIX-XX wieku. Zestaw wykresów prezentujących liczbę ludności Aleksandrowa oraz jej strukturę wyznaniową i narodowościową przed 1939 r. (zobacz)

  • Plan zabytków Aleksandrowa. Lokalizacja ważniejszych zabytków i pomników na planie miasta. (zobacz plan)    (opis do planu)
Aleksandrów - artykuły historyczne