"Historia magistra vitae" - Cicero


Technologie informacyjne w edukacji historycznej

Na tej stronie będę publikował różne materiały, wskazówki, pomoce dydaktyczne i odsyłacze do wartościowych zasobów internetowych (blogów, portali, baz danych) przydatne studentom historii, etnologii, regionalistyki oraz pokrewnych kierunków w ich warsztacie badawczym.

 


Spis treści:

 • Z warsztatu badacza Emanuela Kulczyckiego
 • Inscripte. Warsztat pisarski
 • Wyszukiwarki internetowe
 • Gdzie szukać materiałów do własnej bibliografii?
 • Programy przydatne w warsztacie historyka
 • Cyfrowe biblioteki, archiwa, muzea (wybór)
 • Kursy programów komputerowych
 • Artykuły i materiały do pobrania


 • Z warsztatu badacza Emanuela Kulczyckiego

 • Blog Warsztat Badacza (strona główna)
 • MacBook Air – świetny sprzęt dla naukowca
 • iPad jako narzędzie dla naukowca i dydaktyka
 • Windows, Linux czy Mac – porównanie zestawów do pisania prac naukowych
 • Ubuntu + Zotero + LibreOffice – świetny kombajn do pisania publikacji naukowych
 • Porównanie menedżerów bibliografii
 • Dlaczego warto używać menedżera bibliografii? (film)
 • Jak zainstalować i skonfigurować Zotero? (film)
 • Zotero czy Mendeley?
 • Citavi – menedżer bibliografii po polsku
 • EndNote X4 a pisanie książki: case study
 • Papers, czyli jak opanować dokumenty i zarządzać bibliografią
 • Scrivener – najlepszy program do pisania artykułów i książek
 • Bibliografia w Microsoft Word – nie używać!
 • Jak zrobić bibliografię? Internetowe generatory dla studentów i uczniów

 •       ( do spisu treści )
   


  Inscripte. Warsztat pisarski

 • Blog Inscripte. Warsztat pisarski (strona główna)
 • Procesory tekstu - przegląd programów
 • Procesory tekstu. Microsoft Word 2013 PL
 • Czy można żyć bez Worda?
 • Podkręć swój procesor tekstu, czyli 6 dodatków do Worda
 • Procesory tekstu. LibreOffice Writer 4.0 PL
 • Podkręć swój procesor tekstu 2, czyli 6 wtyczek do Writera
 • Programy DTP - przegląd programów
 • Menedżery bibliografii - przegląd programów
 • Zarządzanie bibliografią - program Citavi
 • Citavi Picker - instalacja, działanie, zastosowanie
 • Zarządzanie bibliografią - program Zotero
 • Zarządzanie bibliografią - program Mendeley
 • Mendeley - podziel się swoimi źródłami
 • Zarządzanie bibliografią - program EndNote
 • Zarządzanie bibliografią - program Papers

 •       ( do spisu treści )
   

  Wyszukiwarki internetowe

 • Google wyszukiwanie zaawansowane
 • Google wyszukiwanie grafiki
 • Google operatory zaawansowane
 • Google porady jak wyszukiwać
 • Google dla opornych (blog)
 • Google operatory wyszukiwania (kurs)
 • Google Książki
 • Google Scholar
 • Google Trends
 • Google Analytics
 • Wyszukiwarka Bing
 • Wyszukiwarka Yahoo!
 • Wyszukiwarka Ask
 • Wyszukiwarka Yandex
 • Multiwyszukiwarka Search
 • Multiwyszukiwarka Dogpile
 • Multiwyszukiwarka Webcrawler
 • Katalog Open Directory Project (DMOZ)
 • Katalog Open Directory Project (PL)
 • Katalog stron Wp.pl
 • Katalog stron Onet.pl
 • Katalog stron Hoga.pl
 • Strona internetowa WolframAlpha
 • Gdzie szukać materiałów do własnej bibliografii?

 • Katalogi i bibliografie na stronach Biblioteki Narodowej
 • Główny katalog komputerowy Biblioteki Narodowej
 • Przewodnik Bibliograficzny MAK (książki)
 • Bibliografia Zawartości Czasopism MAK (artykuły 1996-2004)
 • Bibliografia Zawartości Czasopism MAK (artykuły od 2005)
 • Artykuły z gazet i tygodników polskich MAK (artykuły od 2005)
 • Multiwyszukiwarka Bazy BZCz i Prasa w systemie Fidkar
 • Bibliografia Etnografii Polskiej (BEP)
 • Bibliografia Historii Polskiej (BHP)
 • Bibliografia Polska (1901-1939)
 • Arianta - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne
 • Bazhum - czasopisma humanistyczne i społeczne w internecie
 • Kwartalnik Historyczny
 • Przegląd Historyczny
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
 • Przegląd Nauk Historycznych
 • Rocznik Łódzki
 • Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (PAN)
 • Regionalia 1 Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi (1993-2001)
 • Regionalia 2 Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi (2002-2003)
 • Regionalia 3 Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi (od 2004)
 • Inne bazy Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi
 • Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich (KaRo)
 • Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych (NUKAT)
 • Główny Katalog Komputerowy BUŁ
 • Multiwyszukiwarka BUŁ (katalog + e-zasoby)
 • Katalogi kartkowe BUŁ (starsze pozycje)
 • Repozytorium (pracowników) UŁ
 • E-zasoby Biblioteki UŁ (bazy + repozytorium)
 • Bazy historyczne
 • Baza EBSCO
 • Baza JSTOR
 • Wirtualna Biblioteka Nauki MNiSW
 • Baza ISI Web of Science
 • Academic Index
 • Baza Scopus
 • Google Scholar
 • Google Książki
 • Platforma IBUK Libra
 • Biblioteka Kongresu (katalog)
 • Karlsruher Virtueller Katalog
 • Bielefeld Academic Search Engine

 •       ( do spisu treści )
   

  Programy przydatne w warsztacie historyka

 • Microsoft Office
 • LibreOffice
 • Adobe InDesign
 • QuarkXPress
 • Scribus
 • Scribus (samouczek)
 • PagePlus
 • Citavi
 • Zotero
 • Mendeley
 • EndNote
 • Papers
 • Adobe Acrobat
 • Adobe Reader
 • OneNote
 • WinDjView
 • DjVu Plug-in
 • Inkscape
 • Gimp

 •       ( do spisu treści )


  Cyfrowe archiwa, biblioteki, muzea (wybór)

 • Światowa Biblioteka Cyfrowa
 • Biblioteka Kongresu (kolekcje cyfrowe)
 • Biblioteka Europejska
 • Portal Europeana
 • Federacja Polskich Bibliotek Cyfrowych
 • Polska Biblioteka Internetowa
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
 • Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
 • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej
 • Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Łódzkiego
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (bazy danych)
 • Polskie zbiory archiwalne online
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski
 • Muzeum Historii Polski
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Muzeum Historii Żydów Polskich

 •       ( do spisu treści )


  Kursy programów komputerowych

 • DTP i typografia
 • LibreOffice Writer
 • LibreOffice dla opornych
 • Przepis na LibreOffice
 • Strefa kursów
 • Złote kursy
 • Eduweb
 • Tutoria
 • Psboy

 •       ( do spisu treści )


  Artykuły i materiały do pobrania

 • T. Pietras, Komputer i Internet w dydaktyce nauk pomocniczych historii (2010)
 • Fiszka dla historyka - prosta aplikacja Microsoft Access przeznaczona do tworzenia własnych fiszek i bibliografii do pracy licencjackiej czy magisterskiej
 • Biblioteka szkolna - nieco bardziej rozbudowana aplikacja Microsoft Access przeznaczona do katalogowania księgozbioru i rejestracji wypożyczeń
 • Bibliografia -  prosta baza danych w (darmowym) formacie LibreOffice Base przeznaczona do porządkowania zebranych materiałów bibliograficznych na dowolny temat
 • Jak to zrobić w Wordzie? -  parę wskazówek dla zupełnych laików jak poradzić sobie ze składem komputerowym pracy licencjackiej (magisterskiej) czy monografii przy pomocy popularnego programu Microsoft Word 2010
 • Wykład autorstwa mgr inż. Pawła Kośli (Politechnika Łódzka) na temat wybranych zasad składu i łamania tekstu w programie Adobe InDesign. Inne materiały autora.
 • Wytyczne edytorskie dla autorów prac licencjackich UŁ
 • Wybrane zasady dobrego składu tekstu (Abecadło)
 • Ćwiczenie 1 - przygotowanie tekstu do druku
 • Ćwiczenie 2 - własna bibliografia
 • Jak zainstalować Zotero na Ubuntu?
 • Materiały do zajęć z LOWriterem