"Historia magistra vitae" - Cicero


denar Bolesława Chrobrego

Bazy danych MS Access

 • Baza danych pt. fiszka dla historyka. Pomaga przy gromadzeniu i automatycznie porządkuje materiały do pracy magisterskiej lub doktorskiej. Dzięki niej nie utoniesz w morzu tradycyjnych papierowych fiszek, łatwo znajdziesz to czego szukasz, sporządzisz aktualny spis swoich fiszek i bibliografię. Polecam ją zwłaszcza szczęśliwym posiadaczom laptopów. Aplikacja ta została opublikowana na płycie CD dołączonej do czasopisma "Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny", nr 4 (11), 2008 (temat numeru: Wolne i darmowe oprogramowanie w edukacji).
  (przeczytaj instrukcję)   (pobierz program)

 • Baza danych pt. biblioteka szkolna. Pozwala zapanować nad szkolnym czy prywatnym księgozbiorem. Najbardziej rozbudowana z moich baz danych. Zawiera powiązane ze sobą moduły katalogów, księgi inwentarzowej, karty czytelników, rejestry wypożyczeń, ubytków, drukuje karty katalogowe, spisy, upomnienia, zlicza statystyki czytelnictwa itp.
  (przeczytaj instrukcję)   (pobierz program)

 • Prosta baza danych służąca do przygotowania własnej kartoteki zagadnieniowej na dowolny temat. (pobierz)

 • Baza danych zawierająca wykaz lektur do wstępu do badań historycznych oraz nauk pomocniczych historii okresu staropolskiego. (pobierz)

 • Baza danych do katalogowania prac magisterskich przechowywanych w katedrach i zakładach uniwersyteckich. (pobierz)Bazy danych Open (Libre) Office

 • Bibliografia - prosta baza danych przeznaczona do porządkowania zebranych materiałów bibliograficznych na dowolny temat, z formularzami przeznaczonymi do wprowadzania opisów książek, artykułów oraz stron internetowych. Została opracowana przy pomocy darmowej aplikacji LibreOffice Base. (pobierz)Arkusze kalkulacyjne MS Excel

 • Arkusz przeliczający staropolskie jednostki miar i wag. Sporządzony na podstawie tabel metrologicznych opublikowanych w podręczniku prof. Józefa Szymańskiego pt. Nauki pomocnicze historii.  (pobierz)

 • Podobny arkusz przeliczający dawne jednostki monetarne. Sporządzony na podstawie tabel numizmatycznych opublikowanych w tymże podręczniku.  (pobierz)Materiały do genealogii

 • Zestawienie polskich i łacińskich określeń genealogicznych ( pokrewieństwa i powinowactwa ) spotykanych w źródłach historycznych w formie czytelnego graficznego schematu.  (pobierz)